Nettomåleordningen

Vejledning til nettomåleordningen på private solceller

Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører.

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører.

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser.

Omtale og anbefalinger:
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Solceller - Få op til 4 gratis tilbud på solceller
Det tager under et minut!
Det tager under et minut!
Sidst opdateret: 13. august 2019

BLIV OPDATERET PÅ DEN NYE TILSKUDSORDNING HER!

Info om nettomåleordningen

Nettomålerordningen er en form for støtteordning. Støtteordningen fritager dig for afgifter på den del af dit elforbrug, du selv har produceret.

Reglerne for hvordan du skal afregne den producerede elektricitet fra dine solceller, er gennem de seneste år blevet ændrer mange gange. For nye solceller er den timebaserede nettoafregning gældende.

Hvad betyder timebaseret nettoafregning

Timebaseret nettoafregning betyder, at det kun er den mængde el fra solcellen, du forbruger i samme time, som den bliver produceret, der er fritaget for afgift. Det betyder således, at den mængde strøm du selv forbruger og som solcellen producerer - hver time - tillægges samme værdi, som den du ellers ville have købt for, nemlig cirka 2 kr pr. kWh.

Det betyder altså, at hvis du har overproduktion af el, dvs. hvis du i én time forbruger mindre el, end du producerer på solcellen, så sendes det overskydende ud til det offentlige elnet. Her bliver ellen afregnet til en afregningspris, der er fastsat politisk. Hvis du derimod forbruger mere el på én time end solcellen kan producere, så skal du købe det ekstra el til den normale pris fra dit elselskab.

Hvordan påvirker tidspunktet din økonomi?

Tidspunktet for dit el-forbrug påvirker din økonomi. I den tidligere årsbaserede nettoafregning skulle dit samlede forbrug balancere i slutningen af året. Den nye timebaserede nettoafregning betyder, at produktionen af el og dit forbrug skal balancere fra time til time.

Det betyder derfor, at din økonomi, for hver time der går, bliver påvirket af, i hvor høj grad dit elforbrug falder sammen med, hvor meget el din solcelle kan producere. Størstedelen af solcellens elproduktion foreligger i sommerhalvåret og topper, når de færreste er hjemme, midt på dagen. Derfor er det de færreste boliger der har et sammenfaldende elforbrug på mere end 30% gennem et år.

Hvis du forbruger en større mængde strøm end din solcelle kan levere, skal du købe el fra elnettet. Du skal altså betale den normale el-pris. Det påvirker din økonomi meget, hvorvidt du har brug for at købe ekstra el.

Læs mere om: 8 ting du skal vide, når du køber solceller

Sådan bliver din økonomi med den timebaserede nettoafregning på solceller

Som nævnt ovenstående så bliver din økonomi påvirket af, hvor meget el du selv kan forbruge på en time, samt mængden af den andel el din solcelle producerer. Hvis du formår at bruge ellen i den time den produceres, kan du spare 2 kr pr. kWh inkl. afgifter. Ellers ville du have været nødt til at købe den mængde strøm fra det kollektive el-netværk.

Afregningsprisen på den mængde el, der bliver leveret til elnettet er fastsat politisk. Ønsker du, at din solcelle bliver tilsluttet nettilsluttet vil afregningsprisen de første 10 år være 0,60 kr pr. kWh. Efter de første 10 år ligger prisen på 0,40 kr. pr. kWh. I 2013 besluttede politikerne at oprette en pulje, der var særligt målrettet private boliger, der havde forhøjede afregningspriser på den el, de leverede til el-nettet. Denne pulje er afgrænset til 20 MW solcelleanlæg pr. år fra 2013 til 2017. Puljen omfatter følgende typer:

  1. Solcelleanlæg med en max effekt på 6 kW pr. bolig, hvor den er tilsluttet egen forbrugsinstallation.
  2. Solcelleanlæg der er fælles og som er integreret som en del af bygningen eller på taget.
  3. Fælles solcelleanlæg, der ikke kan kategoriseres under ovenstående f.ek.s anlæg der er jordbaserede eller som ikke er tilslutett egen forbrugsinstakllation

De tre ovenstående kan opnå en afregningspris der er fast i 10 år. Du kan se denne pris i nedenstående tabel. Efter de første 10 år vil prisen på el være den markedspris der er aktuel på det pågældende tidspunkt.

Ikke Navngivet

Læs mere om: Her er forklaringen på 6 kW reglen

Her kan du se et eksempel på din økonomi med timebaseret nettoafregning

En almindelig familie har i gennemsnittet et årligt forbrug af el på 5.000 kWh. Denne familie anskaffer sig derfor et solcelleanlæg der kan producere den tilsvarende mængde på 5.000 kWh pr. år. Familien forventer, at de selv kan udnytte 30% af den el der bliver produceret pr. time. Resten af ellen, de 70% af elproduktionen, bliver altså sendt ud på elnettet, hvor det afregnes med 1,30 kr. pr kWh.

De forventer altså selv at bruge 1.500 kWh, som svarer til de 30%. Disse 1.500 kWh er afgiftsfri og har derfor samme værdi(2 kr. pr. kWh) som hvis familien havde købt ellen. Dermed får familien en besparelse på 3.000 kr.

Den resterende mængde overproduceret el på 3.500 kWh sælges således til elnettet for 1,30 kr pr. kWh. Det er altså en indtjening på 4.550 kr.

Fordi familien jo kun udnyttede 30% af ellen fra deres solceller, er de nødt til at tilkøbe de resterende 70% 'tilbage', når det skal bruges. Det koster som tidligere nævnt 2 kr pr. kWh, hvilket svarer til 7.000 kr.

Samlet set er familiens el-udgifter på 2.450 kr om året med et solcelleanlæg. Havde de i stedet ikke haft et solcelleanlæg, havde de været nødt til at købe de 5.000 kWh fra det kollektive el-netværk, havde det kostet familien 10.000 kr. Familien sparer således 7.550 kr.

Minimalist (1)

Læs mere om: PRIVAT OG ERHVERV: Sådan betaler du skat på dit solcelleanlæg