Skat og moms

Vejledning til skat og moms på private solceller

Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører.

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører.

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser.

Omtale og anbefalinger:
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Solceller - Få op til 4 gratis tilbud på solceller
Det tager under et minut!
Det tager under et minut!
Sidst opdateret: 13. august 2019

BLIV OPDATERET PÅ DEN NYE TILSKUDSORDNING HER!

Info om skat og moms

Der er mange regler at finde rundt i når man ønsker at investere i solceller. På denne side finder du en vejledninge til hvordan du skal forholde dig til skat som privatperson. Derudover vil du finde var på dine spørgsmål i forhold til moms.

Skat på solceller til private

For at gøre det så simpelt at forklare dette som muligt har vi opstillet nogle begrænsninger for denne artikel. Derfor berører vi kun anlæg der maksimalt producerer 6 kWh pr. husstand. Desuden skal solcellerne være omfattet nettoafregningsordningen. Nettoafregningsordningen betyder, at du har mulighed for at 'lagre' den overproduktion af el.

Læs mere om: Nettomålerordningen til private

Sådan vælger du skattemetode

Du har som privat solcelleejer muligheden for at vælge mellem den skematiske og regnskabsmæssige metode når indkomsten skal opgøres. Det er vigtigt at understrege at du ikke kan lave dit beslutning om. Derfor skal du huske at sætte dig godt ind i tingene inden du vælger skattemetode. Det kommer nemlig også til at påvirke dig hvis du i fremtiden ønsker at investere i andre grønne energiressourcer.

Nedenfor har vi samlet de vigtigste fakta omkring de to skattemetoder:

Solcelelr _privat _skat

Som du kan se i ovenstående infographic under den skematiske metode, beregnes din bruttoindkomst fra salget af strøm til det kollektive el-net. Der er et bundfradrag på 7.000 kr., og derefter skal der indtægtsføres 60 % som en personlig indkomst. Du skal ikke betale AM-bidrag af dette beløb. For et solcelleanlæg på denne størrelse er det sjældent, man får en indtjening på over de 7.000 kr. Nu hvor der kun indtægtsføres med 60%, så kan omkostningerne til drift og vedligeholdelse ikke afskrives. Er det et privat solcelleanlæg, kan afskrivninger ikke fratrækkes. Til gengæld kan renteudgifterne blive trukket fra kapitalindkomsten. Desuden har du mulighed for at få håndværkerfradraget.

Selvom den regnskabsmæssige metode oftest anvendes i erhvervssammenhænge, så er det altså muligt for private at anvende denne. Det kræver, at anlægget bliver beskattet, som var det 100% til erhverv. Som nævnt ovenfor er det ikke muligt, at få håndværkerfradrag med denne metode. Til gengæld har du mulighed for et skattemæssigt underskud efter afskrivninger det første år. Du har også mulighed for, at trække dit underskud fra i en anden personlig indkomst. Derudover kan du anvende virksomhedsordningen (find forklaring under erhverv).

Læs mere om: Tilskud på solceller til private

Skal du betale moms?

Er din private husstand nettoafregnende kan den ikke momsregistreres. Dette begrundes også med, at du i momsmæssig forstand ikke driver en økonomisk virksomhed. Anskaffelses- og driftsomkostninger ses som nettoudgifter, som indgår som en del af de skattemæssige udgifter.